PhDr. Jiřina Ledvinová

Management ConsultingVzdělání

 • PedF UK Praha – matematika – chemie, titul PaedDr.
 • FF UK Praha – klinická psychologie, titul PhDr.
 • Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
 • Interní auditor ISO 9001

Praxe

 • 1989 - 1993 – psycholog – Crystalex s.p., Nový Bor
 • 1994 - 1997 – HR Manager – Trimco, Stráž pod Ralskem
 • 1998 - 2001 – HR Officer pro středovýchodní Evropu – Heidelberger Zement, Praha, Heidelberg
 • 2002 - 2007 – HR Manager – TRW Autoelektronika, Benešov
 • 2008 - současnost – Konzultant v oblasti managementu
Jiřina Ledvinová

Služby

PhDr. Jiřina Ledvinová nabízí profesionální služby v oblasti HR managementu pro vaši společnost jako nezávislý konzultant, konkrétní služby naleznete níže.

Jiřina Ledvinová - Management Consulting

Nastavení HR systému

 • Organizační řád
 • Popisy pracovních pozic
 • Nábor a výběr zaměstnanců
 • Systém odměňování
 • Motivace zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Plánování počtu zaměstnanců a osobních nákladů
 • Forecasting

Firemní kultura

 • Identifikace hodnot společnosti
 • Komunikace směrem k zaměstnancům
 • Zavedení interní komunikace

Pracovní právo, zákoník práce

 • Pracovněprávní dokumentace
 • Poradenství při sporech se zaměstnanci
 • Pracovní řád
 • Problémoví zaměstnanci
 • Ukončení pracovního poměru
 • Odborová organizace
 • Školení v oblasti zákoníku práce a pracovního práva pro vedoucí všech úrovní

Systémy odměňování, mzdové systémy

 • Tvorba systému odměňování
 • Analýza současného systému odměňování
 • Návrh nové struktury mzdy
 • Návrh ukazatelů ke zvyšování výkonu (KPI)
 • Studie proveditelnosti – dopad nového systému odměňování do výdělku zaměstnance a do mzdových nákladů společnosti

Hodnocení a motivace zaměstnanců

 • Tvorba systému hodnocení pro všechny úrovně společnosti
 • Finanční a nefinanční motivace zaměstnanců
 • Klíčové ukazatele výkonu

Zvyšování efektivity společnosti

 • Procesní audity
 • Personální audity
 • Odměňování zaměstnanců včetně nastavení výkonové složky mzdy
 • Hodnocení zaměstnanců

Odbory

 • Konzultace v oblasti kolektivního vyjednávání
 • Konzultace v oblasti jednání s odborovou organizací

BOZP

 • Konzultace v oblasti BOZP
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP
 • Identifikace a analýza rizik
 • Předpisy BOZP

Školení

 • Pracovní právo pro vrcholové manažery
 • Pracovní právo pro vedoucí zaměstnance (včetně mistrů)
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Motivace zaměstnanců
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Role manažerů v oblasti HR
 • BOZP v praxi

Koučink

 • Vedení, hodnocení podřízených
 • Nastavení ukazatelů výkonu společnosti (KPI)

Reference

Swell
Swell a. s., Hořice
Modus
MODUS spol. s r.o., Česká Lípa
Plastkov Group
Plastkov Group, Hlinsko
Slavona
Slavona, s.r.o., Slavonice

JUDr. Dagmar Kresťanová a další